Tjänster

De tjänster vi erbjuder är främst webbproduktion, profilprogram, fotografering och framställande av trycksaker, men vi kan hjälpa er med det mesta gällande grafisk formgivning.

Stora delar av det vi jobbar med är centrala beståndsdelar i ett företags marknadsföring och kommunikation både internt och externt, därför producerar vi med eftertanke och precision. Det är vår styrka!

 
Vårt jobb är inte att sälja de tjänster vi erbjuder, utan vårt jobb är i första hand att fylla de behov ni har.
 

Vår målsättning

Vårt jobb är inte att sälja de tjänster vi erbjuder, utan vårt jobb är i första hand att fylla de behov ni har. Vår målsättning är att kunna erbjuda er en helhetslösning där vi hanterar hela tryck-/reklamkedjan och på så sätt låta er fokusera på er verksamhet och det ni är bäst på.

Nyheter:

Distinct Design Nordic , 070-238 70 80
©Copyright Distinct Design Nordic, 2008